Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije

CRPP

 Aktuelno

Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije Niš (CRPP) u saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente pri SKC-u, organizuje ciklus psihodramskih radionica. Prva u nizu radionica, održaće se u subotu, 06.05.2017. godine, u sali SKC-a Niš, (Zgrada Banovine - Univerziteta, Šumatovačka bb, 3. sprat), sa početkom u 18h.
Radionica će biti prilika za sve zainteresovane da uz pomoć tehnika psihodrame, u grupi, promišljaju o svojim osećanjima, odnosima sa važnim osobama, unutrašnjem svetu.
Nakon ciklusa radionica, zainteresovani će imati mogućnost da nastave svoj iskustveni rad u terapijskoj (u Nišu postoje dve iskustveno-terapijske grupe) ili edukativnoj grupi za psihodramu, čije formiranje je u toku.

Radionice će voditi Aleksandra Popović i Jelena Jovanović, psihodramski terapeuti
Radionica će biti prilika za sve zainteresovane da uz pomoć tehnika psihodrame, u grupi, promišljaju o svojim osećanjima, odnosima sa važnim osobama, unutrašnjem svetu.
Nakon ciklusa radionica, zainteresovani će imati mogućnost da nastave svoj iskustveni rad u terapijskoj (u Nišu postoje dve iskustveno-terapijske grupe) ili edukativnoj grupi za psihodramu, čije formiranje je u toku.

Radionice će voditi Aleksandra Popović i Jelena Jovanović, psihodramski terapeut 
 


Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije Niš (CRPP) u saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente pri SKC-u,organizuje drugu u ciklusu psihodramskih radionica.
 
Radionica će se održati u subotu, 09.09.2017. godine, u sali SKC-a Niš, sa početkom u 18h.
 
 Radionica ce biti prilika da prisutni uz pomoc tehnika psihodrame, u grupi, promisljaju o svojim osecanjima, odnosima sa vaznim osobama, unutrasnjem svetu. Svoj iskustveni rad svi zainteresovani mogu da nastave u jednoj od dve terapijske grupe.
 Radionicu vode Aleksandra Popovic i Jelena Jovanovic, psihodramski terapeuti.
 Svi zainteresovani mogu da se prijave za edukaciju iz psihodrame, formiranje grupe je u toku.
 
 aleksandrapopovic128@gmail.com
jelenajov81@yahoo.com 
 
 
 
 
 
Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije Niš (CRPP) u saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente pri
SKC-u,
organizuje ciklus psihodramskih radionica.
 Prva u nizu radionica, održaće se u subotu,
06.05.2017. godine,
u sali SKC-a Niš, (Zgrada Banovine - Univerziteta, Šumatovačka bb, 3. sprat), sa početkom u 18h.
 
Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije Niš (CRPP) u saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente pri SKC-u, organizuje ciklus psihodramskih radionica. Prva u nizu radionica, održaće se u subotu, 06.05.2017. godine, u sali SKC-a Niš, (Zgrada Banovine - Univerziteta, Šumatovačka bb, 3. sprat), sa početkom u 18h.
Radionica će biti prilika za sve zainteresovane da uz pomoć tehnika psihodrame, u grupi, promišljaju o svojim osećanjima, odnosima sa važnim osobama, unutrašnjem svetu. 
 
 
Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije Niš (CRPP) u saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente pri SKC-u, organizuje ciklus psihodramskih radionica. Prva u nizu radionica, održaće se u subotu, 06.05.2017. godine, u sali SKC-a Niš, (Zgrada Banovine - Univerziteta, Šumatovačka bb, 3. sprat), sa početkom u 18h.
Radionica će biti prilika za sve zainteresovane da uz pomoć tehnika psihodrame, u grupi, promišljaju o svojim osećanjima, odnosima sa važnim osobama, unutrašnjem svetu.
Nakon ciklusa radionica, zainteresovani će imati mogućnost da nastave svoj iskustveni rad u terapijskoj (u Nišu postoje dve iskustveno-terapijske grupe) ili edukativnoj grupi za psihodramu, čije formiranje je u toku. 
 
Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije Niš (CRPP) u saradnji sa Psihološkim savetovalištem za studente pri SKC-u, organizuje ciklus psihodramskih radionica. Prva u nizu radionica, održaće se u subotu, 06.05.2017. godine, u sali SKC-a Niš, (Zgrada Banovine - Univerziteta, Šumatovačka bb, 3. sprat), sa početkom u 18h.
Radionica će biti prilika za sve zainteresovane da uz pomoć tehnika psihodrame, u grupi, promišljaju o svojim osećanjima, odnosima sa važnim osobama, unutrašnjem svetu.
Nakon ciklusa radionica, zainteresovani će imati mogućnost da nastave svoj iskustveni rad u terapijskoj (u Nišu postoje dve iskustveno-terapijske grupe) ili edukativnoj grupi za psihodramu, čije formiranje je u toku.

Radionice će voditi Aleksandra Popović i Jelena Jovanović, psihodramski terapeuti 
PRIJAVE I INFO: aleksandrapopovic128@gmail.com
             jelenajov81@yahoo.com 
 
 
 

U ponedeljak 31. oktobra

u klubu Polet (Cetinjska 15 Beograd)

sociodrama "Oživljene novine"

Dobrodosli su svi zainteresovani!

Link za detaljnije informacije

https://www.facebook.com/events/1761654704085494/

 

 

Povodom obeležavanja Dana mentalnog zdravlja

10.10.2016.god.   

Psihološko savetovalište za studente pri SKC-u, u saradnji sa Centrom za razvoj psihodrame i psihoterapije organizuje

Psihodramsku radionicu

mala sala SKC-a, 16-18h


 

KONTAKT:

Jelena Jovanović 064-24-99-468 

jelenajov81@yahoo.com

Aleksandra Popović psiholog, psihoterapeut u Nišu

063/498-062 aleksandrapopovic128@gmail.com

 

         CENTAR ZA RAZVOJ PSIHODRAME I PSIHOTERAPIJE

ORGANIZUJE

EDUKACIJU ZA PSIHODRAMSKOG TERAPEUTA

 

Program edukacije u okviru Centra usklađen je sa standardima koje propisuju FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organizations) i EAP (European Association for Psychotherapy) što omogućava dobijanje evropskog sertifikata po završetku edukacije.
 

Edukacija traje četiri godine i podrazumeva minimalno 800 sati u iskustveno-edukativnoj grupi, 400 sati teorije i 400 sati supervizije, ukupno 1600 sati. Neklinički stepen traje prve dve godine i omogućava da se po njegovom završetku započne sa samostalnim radom sa nekliničkom populacijom uz superviziju. On omogućava i edukantima koji nisu iz struke da se za to vreme osposobe za primenu psihodramske tehnike u svom radu. Klinički nivo traje druge dve godine i po njegovom završetku edukant stiče uslov za polaganje završnog ispita i dobijanje zvanja psihodramskog psihoterapeuta. 

Edukanti se upoznaju  sa velikim brojem akcionih tehnika na kojima se zasnivaju mnogi noviji psihoterapeutski pravci: transakciona analiza, geštalt terapija, bihejvioralna, porodična psihoterapija.

 

Stiču lično, praktično iskustvo u psihoterapiji, značajno za rad svakoga, pre svega psihologa ali i studenata bliskih nauka (sociologija, pedagogija, medicina) i zanimanja a neophodno za one koji se bave ili žele da se bave savetodavnim i psihoterapijskim radom. Takodje, časovi odradjeni u ovakvom programu računaju se i u drugim sličnim psihoterapijskim programima i smanjuju potrebni broj časova rada.

 

Formiranje edukativne grupe u Nišu po prijavi dovoljnog broja zainteresovanih kandidata.

Edukaciju vodi Gordana Lalić Marović, psiholog, psihodramski terapeut i trener

dr Zoran Djurić, psihodramski terapeut, trener

Iskustveno edukativnu grupu vode Aleksandra Popović i Jelena Jovanović, psihodramski terapeuti 

Prijava

email: aleksandrapopovic128@gmail.com  

telefon: 063/498062 

Šta je CRPP?

Centar za razvoj psihodrame i psihoterapije (CRPP) je organizacija koja se bavi edukacijom iz psihoterapije. Sedište organizacije je u Nišu. Pored psihodrame, CRPP nastoji da afirmiše i popularizuje i ostale psihoterapijske smerove.

Centar je osnovan krajem 2007. godine a njegovi osnivači su članovi iskustveno-edukativne psihodramske grupe koja je počela sa radom u Nišu 6. maja 2006. godine.

CRPP je član Saveza društava psihoterapeuta Srbije i funkcioniše uz podršku Studentskog kulturnog centra u Nišu.

 

Aktuelno

 

        CENTAR ZA RAZVOJ PSIHODRAME I PSIHOTERAPIJE

ORGANIZUJE

 

EDUKACIJU IZ PSIHODINAMSKE PSIHOTERAPIJE ODRASLIH

Kandidati: specijalisti psihijatrije i kliničke psihologije, specijalizanti istih grana, lekari, psiholozi, defektolozi,  sociolozi, filozofi, pedagozi,  prosvetni radnici, studenti završnih godina fakulteta humanističkih nauka.

Program rada

1.    Sticanje teorijskog znanja kroz radionice i seminare

2.    Lično psihoterapijsko iskustvo

3.    Supervizija praktičnog rada kandidata

Prvi stepen edukacije traje četiri semestra (prva i druga godina studija), kandidati se aplikuju za  sertifikat saradnika / savetnika u psihodinamskoj, odnosno psihoanalitičkoj terapiji.

Drugi stepen edukacije,  četiri semestra (treća i četvrta godina studija), predstavlja završni deo školovanja, nakon čega se edukanti kandiduju za  zvanje psihodinamskog psihoterapeuta, tj aplikuju se za  nacionalni sertifikat, odnosno pravo za samostalno bavljenje psihoterapijom, u skladu sa propisima nacionalnog stručnog udruženja (Savez društava psihoterapeuta Srbije), kao i Evropske asocijacije (The European  Association for Psychotherapy).

Program ima široku primenu, počev od konsultacija sa zdravima, u svakodnevnom životu,  do tretmana mentalnih poremećeja

STRUČNI KOLEGIJUM:

Dr Tamara Čavić, Dr Irena Milić, spec. psihoanalitički psihoterapeut, Jasmina Caroulidis, grupni analiticar, Dr Zoran Milivojević, ECP, Dr Zoran Djurić, ECP,   Dr Tomislav Gajić, ECP,  Dr Zoran Vojić, ECP, Dr Zoran Antić, ECP, Dr Nenad Cvetković, spec.psihoanalitički psihoterapeut.

Direktor programa:  Dr Z. Antić, ECP,    tel. 069 18 69 444

Direktor CRPP:  Dr Z. Djurić, ECP  

Kompletan program edukacije možete preuzeti ovde.